Nositelj projekta: Osječko-baranjska županija

Osječko-baranjska županija smještena je na istoku Hrvatske. Obuhvaća krajeve oko donjeg toka rijeke Drave prije njezinog utoka u Dunav kod Aljmaša, odnosno cijelu hrvatsku Baranju i dio Slavonije koji gravitira gradu Osijeku. Podijeljena je na 7 gradova i 35 općina.

Županija je osnovana 1993. godine zakonom kojim je uspostavljeno novo teritorijalno ustrojstvo u Republici Hrvatskoj. Po svom pravnom statusu ona je jedinica regionalne samouprave. Poslove samouprave obavljaju župan, Županijska skupština i upravna tijela Županije. 

Uz osnovne poslove iz djelokruga obrazovanja i zdravstva, Osječko-baranjska županija napravila je iskorak intenzivno razvijajući gospodarsku, turističku i poljoprivrednu infrastrukturu. Cilj je županijske uprave stvoriti pozitivno ozračje za investicije u svim segmentima društva, a kako bi društvo napredovalo u skladu s visokim standardima današnjice, poseban se naglasak stavlja na obrazovanje budućih kadrova. 

Stoga smo iznimno ponosni na Centar izvrsnosti kao priliku za darovite, talentirane i motivirane učenike kao i na dva Regionalna centra kompetentnosti, Ugostiteljsko-turističke i Elektrotehničke i prometne škole u Osijeku. Regionalni su centri kompetentnosti mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja gdje se provode programi redovitog strukovnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja kao i drugi oblici formalnog i neformalnog obrazovanja. 

Svjesni važnosti znanstvenog razvoja, praćenja novih trendova u tehnologiji i mogućnosti koje ovakve  aktivnosti otvaraju mladim ljudima u budućnosti, Osječko-baranjska županija provodi projekt Regionalnog znanstvenog centra Panonske Hrvatske. Centar će pružiti mogućnost za rad s darovitom i talentiranom djecom koja će biti pokretač gospodarstva. Jačanje i razvoj vještina osnovnoškolaca u suvremeno opremljenim prostorima temelj su dugoročnog razvoja cijele Osječko-baranjske županije jer će generacije koje dolaze, a za koje i gradimo svu infrastrukturu, biti jamac snažne i jake Slavonije i Baranje.