Partner 1: Virovitičko-podravska županija

 Virovitičko-podravska županija prostire se između rijeke Drave na sjeveru i gorskih masiva Papuka, Krndije i Bilogore na jugu. Na sjeveru uz rijeku Dravu ima dugu granicu s Mađarskom, na jugozapadu po vrhovima Bilogore graniči s Bjelovarsko-bilogorskom, na jugoistoku po vrhovima Papuka i Krndije s Požeško-slavonskom županijom te ravničarskim prostorima Podravine na zapadu s Koprivničko-križevačkom i na istoku s Osječko-baranjskom županijom.

 
Županija obuhvaća prostor od 2.024 km² što čini 3,57%  ukupnog teritorija Republike Hrvatske i zauzima 14. mjesto po veličini među hrvatskim županijama. Broj stanovnika prema popisu iz 2021. godine iznosi 70.660 (gustoća naseljenosti 34 st/km²) i pozicionira županiju na 19. mjesto po broju stanovnika. Područje Virovitičko-podravske županije upravno je podijeljeno na 3 grada (Virovitica, Orahovica, Slatina) i 13 općina (Crnac, Čačinci, Čađavica, Gradina, Lukač, Mikleuš, Nova Bukovica, Pitomača, Sopje, Suhopolje, Špišić Bukovica, Voćin i Zdenci u kojima se nalazi 188 naselja). 
 
Županija ima značajne razvojne potencijale za razvoj prerađivačke industrije posebice u području prehrambene i drvne industrije, razvoj geotermalnih izvora na području energetike, razvoj poljoprivrede temeljem bogatih prirodnih resursa, razvoj turizma temeljem bogate kulturna baština i prirodnih atrakcija, zaštitu, očuvanje i unapređenje okoliša te razvoj prometne infrastrukture.
 
Pozitivan utjecaj na području obrazovanja i zapošljavanja Županija nastoji ostvariti ulaganjem u obrazovnu infrastrukturu te jačanjem kapaciteta odgojno-obrazovnih djelatnika i učenika kako bi isti stekli znanja i vještine koje su tražene na današnjem tržištu rada. Partnerstvom u projektu Regionalni znanstveni centar Panonske Hrvatske Virovitičko-podravska županija nastoji odgovoriti na izazove današnjeg doba poput primjene novih tehnologija, zaštite okoliša i mnogih drugih kroz razvijanje obrazovanja i popularizacije znanosti.
 
Projekt za Županiju predstavlja polugu za unaprjeđenje kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika, modernizaciju infrastrukture i opreme, ostvarenje kreativnog i istraživačkog nastavnog procesa, unaprjeđenje kvalitete nastavnog rada na svim razinama predtercijarnog obrazovanja, poticanje kontinuiranog usavršavanja djelatnika, osiguravanje boljih uvjeta rada te usmjerenje učenika osnovnoškolske dobi prema vještinama budućnosti. 
 
Ispostava Regionalnog znanstvenog centra Panonske Hrvatske na području Virovitičko-podravske županije doprinijet će pripremi učenika za uspješan nastavak srednjoškolskog obrazovanja, za prilagodbu tržištu rada te izazovima kompleksnog i tehnološki naprednog modernog društva. Regionalni znanstveni centar Panonske Hrvatske će biti poligon za razvoj vještina iz područja STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva te će svojim radom doprinositi ravnomjernijem regionalnom rastu i razvoju Panonske Hrvatske.