Partner 5: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 Odjel za biologiju

 
Biologija smo mi i svijet oko nas, a Odjel za biologiju je jedna od mlađih znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Djelatnici Odjela prepoznati su znanstvenici u području biologije ali i u interdisciplinarnom području (kemija, metodika nastave biologije) u Hrvatskoj i inozemstvu. Odjel za biologiju izvodi jedan prijediplomski i tri diplomska studja. Nakon završetka prijediplomskog sveučilišnog studija Biologija u trajanju od 3 godine, studenti mogu nastaviti svoje obrazovanje i znanstveni rad na Odjelu na tri diplomska studija u trajanju od dvije godine: diplomski sveučilišni studij Biologija; smjer: znanstveni; diplomski sveučilišni studij Biologija i kemija; smjer: nastavnički i diplomski sveučilišni studij Zaštita prirode i okoliša. Odjel za biologiju organizira projekt popularizacije znanosti „Biolog-i-ja“ ali sudjeluje i u provedbi različitih drugih projekata (Tjedan mozga, Festival znanosti) u cilju  edukacije i približavanja znanosti učenicima, učiteljima i profesorima i svima zainteresiranima. 
Detaljne informacije o djelatnostima i aktivnostima Odjela za biologiju pratite na mrežnoj stranici  i društvenim mrežama Odjela za biologiju Facebook i Instagram. 
 
Odjel za fiziku Sveučilišta u Osijeku 
 
Studij fizike u Osijeku započeo je 1958./59. godine kada je otvoren nastavni centar Više pedagoške škole iz Zagreba, a Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 13. prosinca 2004. godine osnovan je Odjel za fiziku Sveučilišta u Osijeku kao znanstveno-nastavna sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Odjel je započeo s radom 01. travnja 2005. godine, a djelatnosti su mu sudjelovanje u izvedbi sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih studija te razvoju znanstvenog i stručnog rada u znanstvenom polju fizike. Ustrojem Odjela za fiziku osiguran je kontinuitet sveučilišne nastave iz prirodnih znanosti u znanstvenom polju Fizika, te izobrazba nastavnika fizike i informatike za izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. 
Odjel za fiziku smješten je u nekadašnjoj vojarni “Gaj” na Trgu Ljudevita Gaja 6, zajedno s Odjelom za matematiku i TERA Tehnopolis d.o.o. Zaposlenici Odjela za fiziku trenutno su razmješteni unutar dva Zavoda s podstrukturom Katedri unutar svakog Zavoda: Zavoda za eksperimentalnu fiziku (Katedra za fiziku čvrstog stanja, Katedra za osnove fizike, Laboratorij za niske radioaktivnosti) i Zavoda za teorijsku fiziku i računarstvo (Katedra za teorijsku fiziku, Katedra za informatiku). 
Zbog relativno malog broja upisanih studenata omogućena je puna primjena Bolonjskoga procesa. Naši studenti slušaju predavanja u malim grupama (20-tak studenata na preddiplomskom odnosno 10-tak studenata na diplomskom studiju), što se ovakvim načinom rada, vrlo brzo uspostavlja suradnički odnos između nastavnika/suradnika i studenata. 
Znanstvena istraživanja na Odjelu za fiziku odvijaju se iz područja astrofizike, fizike kondenzirane tvari, atomske i molekularne fizike, nuklearne fizike i znanosti o zračenju. Znanstvenici Odjela za fiziku svoj rad na znanstvenim projektima redovito realiziraju u suradnji s istraživačima s drugih domaćih i inozemnih institucija. 
Detaljne informacije o djelatnostima i aktivnostima Odjela za fiziku pratite na mrežnoj stranici  i društvenim mrežama Odjela za fiziku  Facebook.
 
Odjel za kemiju
 
Odjel za kemiju osnovan je kao samostalna znanstveno-nastavna jedinica, u kolovozu 2005. godine, a nastavak je dugogodišnje tradicije studija kemije na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Studij je usklađen prema zahtjevima iz Bologne i moderniziran u pristupu nastavi kako bi se postigla veća efikasnost studiranja i kompatibilnost sa studijima kemije u Europi. 
Misija Odjela za kemiju je kreiranje i održavanje programa izvrsnosti u svim područjima istraživanja, obrazovanja i javnog servisa iz područja kemije i srodnih disciplina. Odjel teži biti nacionalno i internacionalno prepoznatljiva institucija za napredan znanstvenoistraživački rad i edukaciju iz kemije i srodnih disciplina, obrazujući kadar sposoban suočiti se sa svim brzo promjenjivim izazovima tehnološkog razvoja. Viziju svog razvoja Odjel temelji na neprestanom ulaganju u znanje, kvalitetu obrazovanja te primjene novih znanja i tehnologija.
Studijski programi Odjela ustrojeni su i izvode se kao sveučilišni studiji na dvije razine visokog obrazovanja: prijediplomski i diplomski studij (diplomski sveučilišni studij Kemija – istraživači i nastavnički smjer). Studiranje na Odjelu za kemiju uključuje temeljne kemijske predmete s praktičnim radom studenata u malim skupinama u suvremeno opremljenim laboratorijima, uključivanje u rad na znanstvenim i stručnim projektima te stjecanje kompetencija za samostalni istraživački rad i interdisciplinarna istraživanja. Odjel za kemiju je okosnica za kreativnost i napredak, gdje se kroz znanstvene, obrazovne i stručne aktivnosti nastoji ostvariti suradnički odnos između studenata i nastavnika.
Odjel nastoji u što većoj mjeri povezivati obrazovni proces sa znanstveno-istraživačkim radom te gospodarstvom, aktivnim uključivanjem u znanstvene i tehnologijske projekte te suradnjom s drugim obrazovnim ustanovama, institutima i stručnjacima iz prakse. Aktivnom suradnjom s tvrtkama poput Saponie d.o.o., Vodovoda d.o.o., Zavoda za javno zdravstvo, HEP-a, Inspecta i dr., konstantno se unapređuje nastavni i znanstveni proces Odjela. U sklopu nastavničkog studija kemije, Odjel za kemiju ostvaruje suradnju s nizom osnovnih i srednjih škola na području Osijeka i šire okolice. Studenti i nastavnici sudjeluju u raznim aktivnostima popularizacije znanosti (Otvoreni dani, Festival znanosti, organizacija radionica „Vježbajte kemiju s nama“ i „How to catch a killer“, MasKEMbal i dr.). Studenti su aktivno uključeni u znanstveno-istraživački rad u suradnji s asistentima i nastavnicima te prezentiraju dobivene rezultate na brojnim konferencijama.
Na Odjelu za kemiju od 2020. godine djeluje alumni udruga KeMo čiji je cilj promicanja ugleda, poboljšanja kvalitete studiranja i unaprjeđenja znanstvenog i stručnog rada. Misija udruge je izgraditi i ojačati međusobnu povezanost i suradnju svih generacija bivših studenata, s ciljem poticanja razmjene znanja i iskustva kroz aktivno sudjelovanje u stručnim, obrazovnim i istraživačkim djelatnostima na Odjelu za kemiju.
Detaljne informacije o djelatnostima i aktivnostima Odjela za kemiju pratite na mrežnoj stranici  i društvenim mrežama Odjela za kemiju Facebook.
 
ODJEL ZA MATEMATIKU
 
Povijest
Odjel za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku osnovan je 1. listopada 1999. godine kao prvi sveučilišni odjel u Republici Hrvatskoj. Organiziran je po uzoru na zapadnoeuropska sveučilišta. Nastankom Odjela za matematiku prvi puta u povijesti stvoren je snažan temelj za sustavni razvoj Sveučilišta J. J. Strossmayera u polju matematike s posebnim naglaskom na primijenjenu matematiku i računalnu znanost.
Odjel danas 
Na Odjelu za matematiku danas je zaposleno 52 djelatnika, od toga 36 nastavnika i suradnika. Rad je organiziran u okviru dva zavoda i četiri katedre. Na Odjelu za matematiku godišnje prosječno studira oko 500 studenata. Odjel za matematiku od 2005. godine započeo je izvođenje studijskih programa koji su usklađeni s ciljevima Bolonjske deklaracije. Nastava se izvodi na studijskim programima kroz sve tri razine: od preddiplomske sveučilišne (Matematika te Matematika i računarstvo), diplomske sveučilišne (Financijska matematika i statistika te Matematika i računarstvo, Matematika i informatika-nastavnički studij) te poslijediplomske sveučilišne kroz Zajednički poslijediplomski doktorski studij matematike Sveučilišta u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu. Posebna pozornost na Odjelu za matematiku posvećuje se radu s najboljim studentima, kroz pripreme za međunarodna natjecanja, gdje studenti Odjela u zadnjih nekoliko godina ostvaruju zavidne rezultate. Znanstvenoistraživački rad na Odjelu od samoga početka strateški je snažno bio usmjeren prema primijenjenoj matematici i računalnoj znanosti. Na Odjelu djeluje nekoliko aktivnih istraživačkih skupina u čijem su znanstvenome interesu matematički aspekti optimalnoga upravljanja, analiza podataka, metode strojnog učenja kao i druge fundamentalne matematičke discipline. U posljednje vrijeme Odjel za matematiku sve se više uključuje u projekte tvrtki iz okruženja s ciljem stavljanja znanosti u službu gospodarstva. Od nastanka Odjela do danas znanstvenoistraživački rad bio je temeljen na međunarodnoj suradnji s brojnim međunarodnim institucijama, od kojih posebno ističemo Universität Trier, Universität Passau, Technische Universität Berlin, Technische Universität München, Technische Universität Graz, Universität Klagenfurt, Fernuniversität Hagen, Universiteit van Tilburg, Technische Universität Chemnitz, Cardiff University, Max-Planck Institute for Dynamics of Complex Technical Systems, Magdeburg, University of Texas at Arlington, University of Kentucky, Lexington te University of Innsbruck, Austrija, Univerzitet u Novom Sadu, École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Department of Mathematics, Virginia Polytechnic Institute and State University, USA.
Detaljne informacije o djelatnostima i aktivnostima Odjela za matematiku pratite na mrežnoj stranici  i društvenim mrežama Odjela za matematiku Facebook.