Partner 7: Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

 Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

Centar izvrsnosti ustanova je koja promiče obrazovanje potencijalno darovitih učenika u Splitsko dalmatinskoj županiji, s ciljem stvaranja okvira za rad s talentiranim i nadarenim učenicima u Republici Hrvatskoj. Također se trudimo dijeliti ono što smo naučili u tom procesu sa svim ljudima koji žele pomoći izvrsnim i nadarenim učenicima ostvariti svoj puni potencijal u domovini, EU i svijetu.
U ovom trenutku imamo preko 120 mentora i više od 430 učenika u našim „A“ programima iz matematike, informatike, novih tehnologija i prirodoslovlja a program poduzetništva je krenuo u izvedbu u ovoj školskoj godini.
Osposobljavanje odgojno obrazovnih djelatnika za rad s potencijalno darovitim učenicima također je naš primarni interes, a centar organizira razne edukacije i konferencije u području rada s darovitima, koje nisu usmjerene samo na koncept darovitosti, već i na podučavanje metoda rada u svrhu unapređenja cjelokupnog sustava.
 
Misija
Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije ima za cilj svojim djelovanjem poticati izvrsnost učenika i izvrsnost samog sustava.
Vizija
Ostvarenje punog potencijala svakog izvrsnog i darovitog učenika u SDŽ i RH
Vizija ustanove jest nametnuti se kao središnja odgojno-obrazovna institucija te kao mjesto susreta i koordinacije najrazličitijih odgojno-obrazovnih, kulturnih i socijalnih inicijativa. Ostvarenje vizije moguće je samo uz ukupno podizanje odgojno-obrazovnog standarda i uključivanjem svih dionika  u ostvarivanju ove ambicije. Podrška radu s izvrsnima i potencijalno darovitima mora biti jedan od temelja unaprjeđenja obrazovnog sustava.
Vrijednosti do kojih držimo
naša primarna odgovornost je poboljšanje kvalitete obrazovanja
dosljedno pokazivanje predanosti izvrsnosti najbolji je način za postići izvrsnost
cijeli sustav može imati koristi od poticanja izvrsnosti i darovitosti
učenje je cjeloživotni proces
međusobno povjerenje, briga i poštovanje su od ključne važnosti za učenje
učinkovito poučavanje povećava kvalitetu obrazovanja
kvalitetni sadržaji poboljšavaju okruženje za učenje
škola, obitelj i zajednica su partneri
učinkovito slušanje i otvorena, dvosmjerna komunikacija ključni su za naš uspjeh